De geschiedenis van Abshoven

Een aantal deskundige streek-historici hebben hard gewerkt aan een boek over Abshoven, dat te koop is bij ons voor een reguliere prijs van 24 euro.

Abshoven(Limburgs: Abshaove)

Abshoven is een buurtschap ten zuiden van Munstergeleen in de gemeente Sittard-Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. Het buurtschap telt ongeveer veertig huizen en is gelegen aan de weg Abshoven en de Beekstraat. Het gehucht werd gedomineerd door de restanten van het klooster Abshoven.

Klooster Abshoven

Abshoven is genoemd naar een hoeve behorende aan de abdij van Val-Dieu in het Belgische Aubel. Van het 18e-eeuwse complex waren tot 1995 nog het herenhuis, de zuidelijke vleugel en een schuur uit de jaren 1715-17 bewaard gebleven.

De abdijhoeve

De abdijhoeve groeide begin 20e eeuw uit tot een volwaardig klooster. In 1901 werd het gebouw een zusterklooster met daarin een kindertehuis, Huize Abshoven. Nadat het klooster was gesloten brandde het in 1995 grotendeels af.

Bij de herontwikkeling van het gebied om het klooster heen, zijn de schuren van het in verval geraakte complex afgebroken. Het enige dat momenteel nog overeind staat, zij het in vervallen staat, zijn het voormalige klooster en de kapel. Van het herenhuis staat nog een klein deel van de voorgevel overeind en is een middeleeuwse kelder bewaard gebleven.

In 2011 werd tussen de gemeente Sittard-Geleen en een projectontwikkelaar een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij werd geregeld dat het klooster, de kapel en de middeleeuwse kelder van het voormalige abtshuis gerestaureerd zouden worden. Ook de Engelse tuin zal daarbij hersteld worden.